OTOMOBİLİ KİRALARSAK


Sermaye Çıkışı Olmaz :

Otomobil başına ortalama 10.000 $ sermaye tasarrufu sağlanır.


Kira Bedelinin Tamamı Her Kesilen Fatura
ile Aylık Olarak Gidere Atılır :
Otomobil kiralama bedelinin % 100' ü gidere atılır.


Otomobil Kiralama Sözleşmesi Bilançonuzda
Bir Borç Olarak Gözükmez:
Bilanço analizlerinde avantaj sağlar ve firma kredibilitesi artar.


Parça Masrafı, Periyodik Bakım v.s. yoktur :
Otomobil kiralarsanız bu giderlerleri ALPER OTO üstlenir.


Kasko ve Trafik Sigortaları, Taşıt Vergisi,
Eksoz Pulu, Muayene Masrafları Yoktur:
Bu giderler ALPER OTO  tarafından karşılanır.


Problemlere Acil Çözüm :
Otomobil kaza yaptığında sürücü trafik raporunu
aldıktan sonra ALPER OTO kendisine yeni bir Otomobil
tahsis eder. Otomobil arıza yaptığında ise aynı
şekilde yeni bir Otomobil tahsis edilir. Ayrıca
herhangi bir tamirat masrafınız da olmaz.


Defter Değeri ile Satış Değeri Farkından
Vergilendirme Söz Konusu Değildir :
Otomobil sizin olmadığı için böyle bir vergileme
mümkün değildir.


Esneklik Vardır :
İşimizde meydana gelen genişleme ve daralmalara göre anında Otomobil filomuzu da büyütüp
küçültebiliriz. Böylece hem etkin masraf konrolü yapar, hem de potansiyel gelişmeleri anında değerlendiririz.


Yönetim Kolaylığı :
Eğer Otomobilları kiralarsanız bu size yönetim kolaylığı sağlar. Yıllık vergiler, muayeneler, periyodik bakımlar, lastik ve akü değişimleri, kazalarda mesai kayıpları gibi problemleri unutursunuz. Bunlarla işi profesyonel olarak Otomobil yönetimi olan ALPER OTO uğraşır. Size düşen sadece ALPER OTO ' ya ihtiyacınızı ya da problemlerinizi belirtmektir.

 

 

 

 

 

 

OTOMOBİLİ SATIN ALIRSAK


Sermaye Ayırmak Gerekir :
Otomobil başına ortalama 10.000 $ sermaye koymamız veya kredi bulmamız gerekir.


Otomobil Bedeli, Sabit Kıymetler için Öngörülen Sürede Amortismana Ayrılabilir :
15.000 $' a aldığımız Otomobil sabit kıymetler için öngörülen süre içinde amortismandan düşülür.

Aracınızı Kredi ile Aldıysanız Bu Bilançonuzda Borç Olarak Gözükür :
Nakit almışsanız bu mali tablolarınızın analizinde likiditenizi olumsuz etkiler.


Yedek Parça Periyodik Bakım v.b. Masraflar Önemli Bir Gider Kalemidir :
Bunlar zaman kaybına da neden olmakta, hatta filosu büyük firmalar kendi içlerinde tamirhaneler kurabilmektedir. Belli dönemlerde lastikler değişir, aküler arızalanır v.s.


Kasko ve Trafik Sigortaları, Taşıt Vergisi, Eksoz Pulu, Muayene Masrafları Vardır :
Bu masraflar her yıl yapılmaktadır.


Problemlerde Uzun Süreli İş ve Zaman Kayıpları Oluşur :
Otomobil kaza veya arıza yaptığında bazen tamiratı haftalarca sürmektedir. Hem tamirat masrafı hem de iş ve zaman kayıpları şirketleri büyük zarara uğratır. Ülkemizdeki kaza oranlarının dünya standartlarına göre en yükseklerde olması bu riksi daha da arttırır.


Aracı Satmak İsterseniz Defter Değeri İle Satış Değeri Farkından Vergi Ödemeniz Gerekir :
Bu da aldığınız aracın şirket için tam bir yük olduğu anlamı taşır. Satın aldığınızda sabit kıymetler için öngörülen uzun bir sure içinde gidere atabilirsiniz. Bundan sonra satmak istediğinizde ise Otomobil satışından dolayı, satış karı oluştuğu için vergi ödersiniz.


Esneklik Yoktur :
Otomobil sayısını iş potansiyelinin artması veya azalmasına bağlı olarak hemen arttırıp azaltmazsınız. Ancak Otomobil alma ya da satmanız gerek ki bu da esneklik gösteren bir karar değildir.


Yönetim Zorluğu :
Filosu geniş olarak çoğu firma bu iş için ayrı depatmanlar, tamirhaneler kurar, başlarına müdürler, şefler tayin eder. Denetçiler görevlendirir. Buna rağmen şirket asıl konusuna odaklanmak yerine hala Otomobil problemleri ile uğraşmak zorunda kalır.